Mollan is uw partner in procesfinanciering!

Wat doen wij?

Wij ontzorgen in juridische kwesties met een belang vanaf €50.000,--. Wij nemen alle financiële verplichtingen van een rechtsgang op ons en kunnen kennis, ervaring en management inbrengen.

Doordat al uw kosten en financiële risico’s van een rechtsgang door ons gedragen worden, lopen uw belangen en die van ons parallel. Immers alleen bij een positief resultaat ontvangen wij een beloning.

De Mollan Aanpak

U heeft een juridische kwestie met een belang van minimaal € 50.000 en wilt gebruik maken van procesfinanciering via Mollan Procesfinanciering.

Wij hechten aan een persoonlijke benadering. Daarom werken wij met een vast contactpersoon. Zodra er een afspraak is gemaakt, krijgt u een vast contactpersoon toegewezen.

Vervolgens gaan wij uw zaak, volledig kosteloos, in kaart brengen. Hierbij schakelen wij alle expertise in die nodig is. Het kan hierbij gaan om een nieuwe zaak maar uiteraard ook om een lopende zaak.

Als alles in kaart is gebracht en wij uw zaak aannemen, gaan we een plan van aanpak formuleren en zorgen we ervoor dat alle benodigde kennis en kunde wordt ingeschakeld om de winstkansen te maximaliseren.

Alle kosten omtrent het proces worden door Mollan Procesfinanciering gedragen:
advocaatkosten, kosten van deskundigen en getuigen, deurwaarderskosten, griffierechten en alle overige kosten die in het belang van of voor het proces gemaakt dienen te worden tot aan zelfs de proceskosten van de tegenpartij in het geval een proces niet de gehoopte uitkomst heeft. Hoe het proces dus ook zal lopen, u zult nooit een factuur hoeven te betalen.
Uitsluitend bij een positief resultaat wordt Mollan Procesfinanciering beloond. De beloning bestaat uit een percentage van de opbrengst.

De voordelen van procesfinanciering door Mollan Procesfinanciering:

 • Uw aanvraag bij Mollan Procesfinanciering is kosteloos.
 • Mollan Procesfinanciering draagt alle kosten en risico’s omtrent uw proces.
 • Mollan Procesfinanciering ontzorgt, indien gewenst, door het gehele beheer van de procedure op zich te nemen.
 • Mollan Procesfinanciering vergroot de kans op een succesvolle uitkomst van een juridische kwestie door het inbrengen van kennis, ervaring en management.
 • Met Mollan Procesfinanciering aan uw zijde verdwijnen financiële krachtsverschillen en ongelijkheden tussen procespartijen.

Onze cliënten

Mollan Procesfinanciering werkt samen met vele partijen. Onze cliënten zijn bedrijven, particulieren, advocaten en curatoren, accountants of bedrijfsadviseurs. Voor iedere partij hebben we een passende oplossing.

Procesfinanciering door Mollan werkt voor een ieder heel eenvoudig. Uw aangebrachte zaak wordt uitvoerig geanalyseerd en beoordeeld. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de omvang van het procesrisico, de verwachte doorlooptijd van een procedure en de gegoedheid van de wederpartij. Aan deze analyse vooraf zijn ook geen kosten verbonden.

Als uw zaak wordt aangenomen doen wij u een voorstel met daarin onze voorwaarden om tot procesfinanciering over te gaan. Zo maken wij onder andere afspraken over het plan van aanpak en de verdeling van de opbrengst indien uw zaak gewonnen wordt. Indien u als klant voor procesfinanciering in aanmerking wilt komen, verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per email contact met ons opnemen.


Curatoren

 • Vormt een lopende rechtszaak onderdeel van de boedel en dreigt deze de boedel uit te putten of wenst u de beperkte financiële middelen hier niet voor in te zetten?
 • Wilt u een juridische procedure opstarten vanuit de boedel maar ontbreekt het de boedel aan financiële middelen of wenst u deze niet te riskeren?
 • Is uw aanvraag Garantstellingsregeling niet toereikend of geheel afgewezen?

Is een van de bovenstaande vragen van toepassing op uw situatie? Dan is procesfinanciering via Mollan Procesfinanciering bij uitstek de oplossing voor u!

Uw voordelen van procesfinanciering via Mollan Procesfinanciering:

 • De curator ontvangt te allen tijde het honorarium.
 • De kosten van een procedure komen niet ten laste van de boedel.

De boedel loopt geen enkel financieel risico door het proces.


Advocaten

 • Heeft u een cliënt die een procedure wil starten maar niet de financiële middelen heeft?
 • Merkt u dat uw cliënt moeite heeft met uw nota’s?
 • Heeft u een cliënt die opziet tegen alle kosten van een mogelijk lang lopend proces?
 • Heeft u een cliënt die vanwege de financiële middelen een lopend proces niet kan voortzetten?
 • Heeft u een cliënt die geen enkel financieel risico wil lopen tijdens een proces?

Is een van de bovenstaande vragen van toepassing op uw situatie? Dan is procesfinanciering via Mollan Procesfinanciering bij uitstek de oplossing voor u!

Uw voordelen van procesfinanciering via Mollan Procesfinanciering:

 • Te allen tijde blijft u de advocaat van uw cliënt in het proces.
 • U ontvangt altijd uw honorarium binnen 7 dagen.
 • U kan uw cliënt nog beter van dienst zijn.
 • Geen discussies meer met uw cliënt over uw nota’s.

Particulieren en bedrijven

 • Zijn uw financiële mogelijkheden niet voldoende om een rechtszaak te starten of door te zetten?
 • Ziet u op tegen de hoge en onvoorspelbare kosten van een rechtsgang?
 • Twijfelt u aan de juridische kansen van uw proces?
 • Is uw proces juridisch complex en gaat het u veel tijd en energie kosten en ziet u daar tegenop?
 • Dient u het op te nemen tegen een machtige partij met onuitputtelijke financiële bronnen waardoor de balans verstoort is?
 • U wilt voorafgaand aan de procedure exact uitsluitsel over de kosten van een proces?
 • Zoekt u een partner voor uw juridische procedure die u versterkt en waarbij de belangen parallel lopen?

Is een van de bovenstaande vragen van toepassing op uw situatie? Dan is procesfinanciering via Mollan Procesfinanciering bij uitstek de oplossing voor u!

Uw voordelen van procesfinanciering via Mollan Procesfinanciering:

 • U heeft zelf geen geld nodig om een proces te voeren.
 • U loopt geen enkel financieel risico.
 • Het voeren van een proces kost u veel minder tijd en energie dan gebruikelijk het geval zou zijn. Mollan Procesfinanciering beheert en managet uw proces volledig.
 • Doordat er financieel deelgenomen wordt door Mollan Procesfinanciering lopen de belangen van cliënt en Mollan Procesfinanciering parallel.
 • U verschaft u zelf toegang tot een uitgebreid netwerk met deskundigheid, ervaring en kunde waardoor uw belang beter gediend wordt.

'Mollan Procesfinanciering financiert volledig
uw rechtsgang en draagt
daarbij alle risico’s'

Procesfinanciering

Procesfinanciering of ook wel ‘Third Party Litigation Funding’ genoemd houdt in dat de volledige kosten en de risico’s van een proces door een ander dan de eiser worden gedragen. Deze partij ontvangt als vergoeding een aandeel in de opbrengst van de rechtszaak, maar uitsluitend bij succes. Procesfinanciering is vrij nieuw in Nederland, maar wereldwijd een veel gebruikt concept voor de financiering van rechtszaken.

Contact informatie

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan contact met ons op.

Mollan Procesfinanciering

06 - 53 43 96 55

info@mollan.nl

Aanvraagformulier